سازمان قضايي نيروهاي مسلح در چشم انداز بيست ساله كشور، سازماني با ويژگي هاي ذيل خواهد بود:

- سازماني است مقتدر، قانونمند و عدالت محور در رسيدگي به تظلمات، تعديات و شكايات از نيروهاي مسلح.

- كارآمد و متخصص در كشف جرم و تعقيب مجرمين، محاكمه و صدور حكم.

- قاطع در اجراي مجازات.

- مورد اعتماد و ملجاء مردم.

- اثربخش در پيشگيري از وقوع جرايم.

-تحكيم بخش نظم و انضباط نيروهاي مسلح.
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما