منوی اصلی
منوی اصلی
پیوندهای مهم
پیوندهای مهم
بخش
دسته بندی
عنوان
شماره نظریه
تاریخ صدور

عنوانشماره نظریهتاریخ صدور
صدور حکم آزادی مشروط با همان دادگاه صادر کننده حکم است.
65334/34/7
06/12/1396
نظامیانی که در سال 1367 در حین خدمت در زمان جنگ مرتکب فرار از خدمت شده‌اند، از حیث بزه فرار از خدمت مشمول عفو مقام رهبری در سال 1382 شده‌اند و این قبیل افراد از این حیث قابل تعقیب کیفری نیستند.
65921/34/7
07/12/1396
چنانچه جرم قاچاق کالا قبل از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 واقع شده باشد، تبدیل جزای نقدی به بازداشت برابر مقررات ماده (29) ق.م.ا. است.
65336/34/7
06/12/1396
دادستان نمی تواند ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب، متهم را مکلف به اجرای دستورهای دیگر غیر از موارد احصا شده در ذیل ماده (81) ق.آ.د.ک، کند.
65334/34/7
06/12/1396
در صورتی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد، پرداخت هزینه کارشناسی برابر مقررات به عهده نیروهای مسلح است.
60632/34/7
11/11/1396
در صورتی که فعل تیراندازی از سوی فرد نظامی خواه عامدانه باشد یا بر اساس تقصیرجزایی واقع شود و منجر به جرح یا قتل شود، این عمل ملازمه‌ای با عامدانه بودن قتل یا جرح ندارد.
60635/34/7
11/11/1396
محکومان موضوع تبصره (4) ماده(520) ق.آ.د.ک، قبل از تحمل یک سوم از میزان مجازات می‌توانند از مرخصی موضوع تبصره (5) ماده قانونی مذکور استفاده کنند.
59286/34/7
04/11/1396
تا زمانی که کارکنان فراری نیروهای مسلح خود را به منظور خدمت، به یگان مربوط معرفی نکنند، جرم مذکور استمرار دارد و رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قضایی محل استقرار یگان خدمتی است.
59267/34/7
04/11/1396
ارجاع امر در حدود مقررات قانونی از سوی مقامات قضایی دادسرا و دادگاه نظامی به سایر ضابطان از شمول تبصره ماده (32) ق.آ.د.ک، خارج است و موضوع تخلف محسوب نمی شود.
59275/34/7
04/11/1396
حمل و نگهداری غیرمجاز اموال تاریخی و فرهنگی موضوع ماده (562) ق.م.ا، در داخل کشور جرم و مرتکب به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌شود.
56983/34/7
18/10/1396
در صورتی که خوانده قبل از محکومیت، ضرر و زیان ناشی از جرم را پرداخت کرده باشد، ارائه دادخواست مطالبه ضرر و زیان موضوعاً منتفی است.
56979/34/7
18/10/1396
در صورتی که فرد نظامی فراری از خدمت پس از صدور برگه جلب در مرجع قضایی یا کلانتری حاضر شود و بلافاصله خود را به یگان مربوط معرفی کند، فرار وی در حکم فرار مراجعتی محسوب می‌شود.
56982/34/7
24/10/1396
چنانچه جزای نقدی در اجرای مقررات ذیل ماده (529) ق.آ.د.ک، تقسیط شود، محکوم‌علیه نمی‌تواند از معافیت مقرر در آن تبصره استفاده کند.
55724/34/7
18/10/1396
صدور قرار نهایی پس از اعلام کفایت و ختم تحقیقات در یک یا دو برگه مجزا در صورت رعایت مقررات قانونی، فاقد آثار قانونی است.
52628/34/7
05/10/1396
تشدید مجازات به لحاظ اعمال مقررات تعدد یا تکرار جرم، تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.
52637/34/7
05/10/1396
12345678910...>>>
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما