1396/10/14 پنجشنبه

یکی از فرزندان معلولان از سربازی معاف می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (‌هر دو یا یکی از آنها‌معلول باشند) یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌ شود.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ماده 26 لایحه حمایت از حقوق معلولین را با 182 رای موافق، 4 رای مخالف، 3 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس در ماده 26 این لایحه مقرر کردند که پنجاه‌درصدحقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.
خانه ملتی ها در تبصره ماده 26 این لایحه مصوب کردند که آیین‏نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ظرف مدت 6‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس در ماده27 لایحه حمایت از حقوق معلولان مصوب کردند که یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (‌هر دو یا یکی از آنها‌معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌ شود.
نمایندگان در ‌تبصره این ماده تصویب کردند که همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌ کنند مادامی که‌سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی ‌معاف می‌ شوند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما