- هرگاه کارشناس نظامی و انتظامی در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب جرم شود دادگاه صادره‌کننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را به مرجع قضایی ذی صلاح اعلام می‌نماید.

- هرگاه کارشناس نظامی و انتظامی در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب تخلف شود دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را حسب مورد به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی و بازرسی ستادهای مذکور در ماده 24 این دستورالعمل اعلام می‌کند. کارشناس متخلف برابر تنبیهات مندرج در این دستورالعمل توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی یا فرمانده بازرسی، تنبیه و رونوشتی برای سازمان قضایی نیروهای مسلح جهت درج در پرونده کارشناس ارسال می‌شود.

- تخلفات به قرار زیر است:

1ـ رعایت نکردن مقررات مندرج در مواد 9 و 12 و تبصره1 و 3 ماده 10 این دستورالعمل.

2ـ حاضر نشدن در دادگاه در وقت تعیین شده بدون عذر موجه.

3ـ تسلیم‌نکردن اظهارنظر صریح و کتبی در مدت تعیین‌شده به دادگاه بدون عذرموجه.

4ـ دادن اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه به هر نحو به افرادی که قانوناً حق دریافت ندارند.

5 ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر بر خلاف واقع یا برخلاف قوانین و مقررات و تدابیر ابلاغی اگر جرم نباشد.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما