1ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده کارشناسی.

2ـ محرومیت از انجام کارشناسی به مدت 3 ماه.

3ـ محرومیت از انجام کارشناسی به مدت 6 ماه.

4ـ محرومیت از انجام کارشناسی به مدت 9 ماه.

5 ـ محرومیت دایم از انجام کارشناسی.

ـ اعمال تنبیهات بندهای 1 و 2 و بندهای 3، 4 و 5 به ترتیب و حسب مورد به عهده رئیس بازرسی و هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح در نیروها می‌باشد.

ـ اعمال ترتیب درجات تنبیه، بستگی به تکرار تخلف دارد مگر در صورت تعدد تخلف که حسب مورد، رئیس بازرسی یا هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح در صورت اخیر می‌تواند با توجه به شرایط و کیفیت و شدت تخلفات ارتکابی تنبیه مناسب را اعمال نماید.

ـ تخلفات ارتکابی کارشناس در سایر موارد تابع مقررات آئین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح خواهدبود.

ـ جرایم و تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری تابع مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری است.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما