- بهبود اجراي عدالت.

- تحكيم نظم و انضباط در نيروهاي مسلح.

-بهبود وضعيت پيشگيري از وقوع جرم.

- ارتقاء وضعيت رسيدگي هاي قضايي.

-توسعه اقدامات قضايي در كشف جرم و نظارت بر ضابطين.

-ارتقاء كارايي و اثربخشي نظارت و بازرسي.

- توسعه مدیریت منابع.

-توسعه فناوري هاي اطلاعات و اداري.

-توسعه آموزش و پژوهش هاي كاربردی
.
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما