سازمان قضايي نيروهاي مسلح تنها مرجع قضايي اختصاصي وابسته به قوه قضاييه است كه به منظور نظارت بر عملكرد ضابطين و ارائه تعليمات لازم به آنان در كشف جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي، انتظامي و ساير جرائم در صلاحيت سازمان و تعقيب مجرمين، محاكمه، صدور حكم، اجراي احكام و همچنين رسيدگي به تظلمات، تعديات و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي عليه كاركنان نيروهاي مسلح ، ايجاد شده است.
اين سازمان با بكارگيري كاركنان و قضات متخصص و متعهد و مناسب ترين    رويه ها، دادرسي عادلانه را محقق نموده و با صدور آراء قضايي اثربخش و اتخاذ تدابير پيشگيرانه از طريق تعامل موثر با نيروهاي مسلح، زمينه هاي وقوع جرم در نيروهاي مسلح را كاهش مي دهد.
ساز مان قضايي در گستره فعاليتهاي خود در سراسر كشور تلاش مي كند تا همواره پاسخگوي انتظارات مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا، قوه قضاييه، سازمانهاي نيروهاي مسلح، جامعه و كاركنان باشد.
ما معتقديم با ارتقاي دانش و توانمندي هاي قضات و كاركنان، بكارگيري فنآوري هاي نوين، افزايش روحيه همكاري، هماهنگي با ساير سازمانهاي مرتبط ضمن جلب اعتماد عمومي موجبات اقتدار نيروهاي مسلح را فراهم خواهيم نمود.
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما