- قاضی دادگاه یا دادسرا موظف است در هر یک از جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد مراتب را به کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع این دستورالعمل ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.
- قاضی دادگاه یا دادسرا الزامی برای استفاده از کارشناسان نظامی و انتظامی یگان گزارش‌دهنده ندارد و در صورت ضرورت می‌تواند از نظر سایر کارشناسان نظامی و انتظامی استفاده نماید.
 - دادگاه یا دادسرا می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید. - در قرار دادگاه یا دادسرا باید موضوعی که نظر کارشناسی نسبت به آن لازم باشد و نیز مدتی که کارشناس باید اظهارنظر کند، تعیین گردد.
- دادگاه در هر یک از جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که نیاز ارجاع به کارشناسی دارند ولی در نیروهای مسلح برای آنها کارشناس وجود ندارد می‌تواند موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و نظریه آنان را کسب کند.
- پس از تسلیم نظریه کارشناسی به دادگاه، دفتر دادگاه به طرفین دعوی اخطار می‌کند که برای ملاحظه نظریه کارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما