سازمان قضایی نیروهای مسلح به جرایم چه افرادی رسیدگی می‌کند؟
 • 1393/2/22 دوشنبه
  سازمان قضایی نیروهای مسلح به جرایم چه افرادی رسیدگی می‌کند؟
مجازات فرار از خدمت سرباز چیست؟
 • 1393/2/22 دوشنبه
  مجازات فرار از خدمت سرباز چیست؟
مجازات فرار یک گروهبان یا افسر کادر چیست؟
 • 1393/2/22 دوشنبه
  مجازات فرار یک گروهبان یا افسر کادر چیست؟
منظور از «عذر موجه» در فرار از خدمت چیست و چه آثاری دارد؟
 • 1393/2/22 دوشنبه
  منظور از «عذر موجه» در فرار از خدمت چیست و چه آثاری دارد؟
سربازی به دلیل مشکلات خانوادگی از خدمت فرار کرده چه برخوردی با وی در دادسرای نظامی می‌شود؟
 • 1393/2/22 دوشنبه
  سربازی به دلیل مشکلات خانوادگی از خدمت فرار کرده چه برخوردی با وی در دادسرای نظامی می‌شود؟
چه شرایطی می‌تواند موجب تخفیف مجازات سرباز یا پایور فراری شود؟
 • 1393/2/22 دوشنبه
  چه شرایطی می‌تواند موجب تخفیف مجازات سرباز یا پایور فراری شود؟
سرباز فراری را که از رفتن به خدمت سربازی خودداری می کند، به کجا معرفی نماییم؟
به چه کسی مشمول غایب گفته می‌شود؟
 • 1393/2/22 دوشنبه
  به چه کسی مشمول غایب گفته می‌شود؟
آیا مشمول غایب مجازاتی هم دارد؟
 • 1393/2/22 دوشنبه
  آیا مشمول غایب مجازاتی هم دارد؟
سرباز فراری هستم که می‌خواهم خودم را معرفی کنم، چه کاری می‌بایست انجام دهم؟
 • 1393/2/22 دوشنبه
  سرباز فراری هستم که می‌خواهم خودم را معرفی کنم، چه کاری می‌بایست انجام دهم؟
سربازان فراری از چه سالی تا چه سالی از خدمت معاف شده‌اند؟ سربازان مشمول این معافیت باید چه کار کنند؟
اگر یک نظامی دچار مشکل خانوادگی شود مثلاً اختلاف با همسر و بحث نفقه و مهریه، کدام مرجع قضایی به آن رسیدگی می‌کند؟
نحوه طرح شکایت در دادسرای نظامی به چه صورتی است؟
 • 1393/2/22 دوشنبه
  نحوه طرح شکایت در دادسرای نظامی به چه صورتی است؟
رسیدگی در دادسراها و دادگاه نظامی به شکایات مردمی شامل چه مراحلی است؟
 • 1393/2/22 دوشنبه
  رسیدگی در دادسراها و دادگاه نظامی به شکایات مردمی شامل چه مراحلی است؟
اگر یک نظامی نسبت به حکم اخراج یا انفصال موقت و ... خود که توسط کمیسیون‌های انضباطی صادر شده، بخواهد اعتراض نماید باید چه کار کند؟
اگر یک مأمور راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه بی جهت کسی را جریمه کند، راننده چه کاری باید انجام دهد؟
 • 1393/2/22 دوشنبه
  اگر یک مأمور راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه بی جهت کسی را جریمه کند، راننده چه کاری باید انجام دهد؟
افرادی که از نام سازمان قضایی نیروهای مسلح سوءاستفاده می‌نمایند و یا به همین نام کارچاق‌کنی و دلالی می کنند را به کجا باید معرفی نماییم؟
اگر یکی از کارکنان نیروهای مسلح با سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا لباس، مشکلی را برای فردی به وجود آورد، چه باید کرد؟
ارتکاب چه جرایمی سوءپیشینه محسوب می‌شود؟
 • 1393/2/22 دوشنبه
  ارتکاب چه جرایمی سوءپیشینه محسوب می‌شود؟
یک نظامی چگونه می تواند در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان مأمور مشغول به کار شود؟
 • 1393/2/22 دوشنبه
  یک نظامی چگونه می تواند در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان مأمور مشغول به کار شود؟
درباره نحوه جذب قضات نظامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح توضیح دهید؟
الف) شرایط عمومی:
 • 1393/2/22 دوشنبه
  الف) شرایط عمومی:
ب) شرایط اختصاصی:
 • 1393/2/22 دوشنبه
  ب) شرایط اختصاصی:
ج) اولویت‌ها :
 • 1393/2/20 شنبه
  ج) اولویت‌ها :
1
نسخه قابل چاپ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما