سازمان قضایی نیروهای مسلح به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی‌کلیه‌ افراد زیر رسیدگی می‌کند:
الف- کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمان های وابسته.
ب- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
ج- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان های وابسته و اعضای‌بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د- کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته.
ه- کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
و- کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
‌ز- محصلان مراکز آموزش نظامی و‌انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح.
ح- کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌ هستند مانند کارمندان و کارگران روزمرد و قراردادی.
ت- جرایم کارکنان وزارت اطلاعات در صورت تخلف از وظایف قانونی همچنین در مواردی که پرونده مشتمل بر اطلاعات طبقه‌بندی شده و اسرار جمهوری اسلامی ایران باشد
ی- جرایم حین خدمت و جرایم امنیتی اعضای نیروهای مسلح.
همچنین جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان های دیگر خدمت می‌کنند‌ در دادگاه های نظامی رسیدگی می‌شود و رهایی از خدمت به دلیل اخراج یا بازنشستگی و بازخریدی و... مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال نمی‌شود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
نسخه قابل چاپ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما