مشکلات خانوادگی از موارد «عذر موجه» مندرج در ماده76 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست تا مانعی برای ارتکاب جرم باشد. بنابراین اگر کسی که به دلیل مشکلات خانوادگی زاید بر15 روز از خدمت فرار کرده باشد مرتکب جرم شده است. توجه داشته باشید مشکلات خانوادگی  در صورت احراز آن، از جهات تخفیف مجازات مندرج در «پ» ماده38 قانون مجازات اسلامی می‌تواند باشد و قاضی در هنگام تعیین مجازات بر اساس ماده3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  مختار است که حبس او را تقلیل یا تبدیل به جزای نقدی نماید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
نسخه قابل چاپ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما