ماده38 قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف مجازات را در چند بند ذکر نموده است، اما آنچه که به سرباز یا پایور فراری ارتباط پیدا می کند می‌تواند شامل وضع خاص متهم، اوضاع و احوال مؤثر در ارتکاب جرم و عدم سابقه کیفری باشد.
همچنین بر اساس ماده60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنانچه سربازی برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز ‌از شروع غیبت مراجعت نماید بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هر روز ‌غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت وی افزوده می‌شود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
نسخه قابل چاپ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما