تأملی بر قواعد « به کارگیری سلاح گرم توسط پلیس» از منظرحقوق بین الملل، حقوق رومی- ژرمنی و حقوق ایران
بررسی فقهی و حقوقی رهن مکرر
بررسی مجازات‌های بدلی سنتی در قوانین کیفری ایران تا سال 1392
بررسی تطبیقی ماده‌ی 5 قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی
آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران
قواعد و مقررات حاکم برحدود از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب1392 بارویکرد کاربردی
مقایسه مجازات کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری اینترنتی(مدرن)
جبران خسارت در جرم زنا از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه
1

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما