آشنایی با اصطلاحات حقوقی با بازخوانی جنایت‌های واقعی
تبیین مسؤولیت دولت در برابر حوادث طبیعی
مبانی مسؤولیت بدون تقصیر و جایگاه آن در حوادث اتمی
یگان حفاظت سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
جرم و توسعه اقتصادی
  • 1396/5/8 يكشنبه جرم و توسعه اقتصادی
    جبار محمدی رزینی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه کاشان
بزهکاری اطفال ومسؤولیت کیفری آن در اسناد بین‌المللی
یکصدو بیست عبارت، اشاره و قاعده اصولی
بررسی ماهیت تحقیق محلی و حدود اعتبار آن درحقوق ایران
شمول یا عدم شمول قوانین عام و نظارت بر مؤسسه‏ها و نهادهای عمومی زیر نظر رهبری
بررسی فقهی حقوقی تداخل جنایات در قانون مجازات1392
سرقت مستوجب حد ازمنظرقانون مجازات اسلامی1392 بارویکردکاربردی
1

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما