هرزه نگاری کودکان در فضای مجازی در حقوق کیفری ایران و امریکا
اعتبار تراضی درخصوص تسری اثر قبول به گذشته و تاریخ ایجاب
اصل جلوگیری از صدور آرای متعارض
جستاری در قانون مجازات اسلامی در زمینه  جرایم از مصادیق معاونت در حکم مباشرت
مهریه و راه‌های وصول آن
  • 1395/5/27 چهارشنبه مهریه و راه‌های وصول آن
    ابراهیم قربانی- دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه جامع علمی- کاربردی ناصر ابراهیمی- کارشناس ارشد روابط بین الملل- مدرس دانشگاه جامع علمی- کاربردی مینا قازاخی- دانشجوی کارشناسی حقوق( علوم ثبتی) دانشگاه جامع علمی-کاربردی
آیین دادرسی کیفری افتراقی نظامیان در ایران
مسؤولیت وعدم النفع در خسارت مازاد بر دیه
  • 1395/5/27 چهارشنبه مسؤولیت وعدم النفع در خسارت مازاد بر دیه
    عبدالکریم غلامی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی دکتر مهدی عباسی سرمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی دکتر حسین شفیعی فینی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری در مورد قرارهای جانشین بازداشت موقت با رویکرد کاربردی و تطبیقی همراه با تحلیل ماده‌ی242  قانون موصوف
جرایم منافی عفت مستوجب حد از منظر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکرد کاربردی
1

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما