از زماني كه بشر به وجود قبيله هاي قومي دست زد ،همواره نهادي به عنوان مدافع قبيله و قوم وجود داشته كه جنگجويان قبيله به شمار مي آمد.اين نهاد مدافع و گاهي متجاوز رفته رفته در طي دوران تكامل بشر نام هاي مختلفي داشته است .اما همواره موجود بوده و بالاخره با ايجاد كشورهاي مستقل اين نهاد نام ارتش بر خورد گرفت كه مايه عزت و سرافرازي و حافظ امنيت و استقلال و تماميت ارضي كشورها بوده اند.

لزوم وجود ارتش از ضرورياتي است كه هيچ يك از ملل و كشورهاي جهان در طول تاريخ حيات خود بي نياز از آن نبوده اند.

اگرچه در تأمين استقلال و امنيت يك كشور ،عوامل متعدد فرهنگي –اقتصادي و سياسي نقش دارند ،اما نقش نيروهاي نظامي و برخوردار از قدرت نظامي بالا از اهم عوامل مذكور به شمار مي رود.ملتي كه توانايي دفاع از حريم سرزمين خود را نداشته و يا به منظور دفاع از حدود و ثغور كشور خود به قدرت هاي ديگر متكي بوده و اميد به نيروهاي مسلح ساير كشورها را داشته باشد نمي تواند از استقلال و آزادي و امنيت برخوردار شود و همواره مورد تجاز سايرين قرار خواهد گرفت.از اين رو داشتن ارتش قوي و سپاهياني مقتدر ضامن استقلال و حيثيت و شرف ملي و مذهبي هر كشور است و بدون آن ادامه حيات آن كشور غير ممكن و محال است.

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما