هدف راهبردي

هدف عيني

اقدامات اصلاح و پروژه

متناسب سازي فضاي فيزيكي

افزايش انطباق فضاي ساختمانهاي اداري با نيازها

1- مذاكره با نيروهاي مسلح جهت اختصاص زمين

2- اخذ مجوز احداث از مبادي   ذي ربط

3- طراحي و احداث ساختمان

ساماندهي و بهينه سازي فضاي فيزيكي

استاندارد سازي ساختمانها

طراحي ساختمان و تاسيسات برمبناي استانداردهاي مبحث 19

نظارت دقيق حين اجراي پروژه با مشاركت مشاور

1- نصب سيستم اعلام حريق در ساختمانهاي اداري

2- نصب سيستم اطفاء حريق در محل بايگاني پرونده ها

بهبود وضعيت احداث پروژه هاي عمرانی

كاهش انحراف

برنامه اي و واقعي
پروژه ها

1- طراحي سيستم نظارت و كنترل پروژه هاي عمراني

2- تامين اعتبار مورد نياز

پروژه ها

ارتقاء كيفيت تجهيزات

 

1- افزايش تجهيزات داراي استاندارد

 

1- تعيين استانداردهاي مطلوب تجهيزات اداري

2- تهيه تجهيزات استاندارد

2- افزايش انطباق اموال واحدهاي سازماني با سازمان تجهيزات

روزآمد سازمان تجهيزات واحدهاي صفي و ستادي

  
 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما