هدف راهبردي

هدف عيني

اقدامات اصلاح و پروژه

 

ارتقاء كيفيت

رسيدگی در
دادگاه ها

1- افزايش آراي تاييد شده دادگاههاي بدوي در محاكم تجديد نظر

1- بررسي و رفع عوامل نقض قرار در دادگاه بدوي

 

2- بررسي و رفع عوامل نقض آرا در دادگاه تجديد نظر

 

3- بررسي و رفع عوامل نقض آرا در ديوان عالي كشور

 

4- استانداردسازي تعداد پرونده هاي ارجاعي به قضات

 

2- افزايش آراي تاييد شده دادگاهها در ديوان عالي كشور

 

 

3- افزايش ارجاع پرونده بر مبناي تخصص شعب دادگاه

 

 

 

 

 
 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما