هدف راهبردي

هدف عيني

اقدامات اصلاح وتوسعه

افزايش كارآمدي صيانت از حقوق مردم در قبال تصميم گيريها يا اقدامات نيروهاي مسلح

افزايش موارد پيگيريهاي مرتبط با صيانت از حقوق عامه در نيروهاي مسلح

1- طراحي و استقرار فرايند تشخيص مصداق ها و سازوكارهاي صيانت از حقوق عامه

 

2-تسريع در رسيدگي در موارد تعدي نيروهاي مسلح به حقوق عامه

افزايش رضايت مندي مردم در رابطه با حفظ حقوق عامه مرتبط با نيروهاي مسلح

1- نگرش سنجي از مخاطبان

 

2- اتخاذ تدابير لازم بمنظور جلوگيري از تعدي نيروهاي مسلح به حقوق عامه

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما