هدف راهبردي

هدف عيني

اقدامات اصلاح و پروژه

تسريع در رسيدگي

1- كاهش مدت زمان در فرآيندهاي رسيدگي در دادسرا

 

1- تدوين لايحه آيين دادرسي در دادسراها و دادگاه هاي نظامي

 

2- بررسي و رفع عوامل اطاله دادرسي

 

3- ساماندهي پرونده هاي رسوبي

 

4- استانداردسازي چرخه ارسال پرونده هاي كيفري

 

5- نظامند نمودن پرداخت ديه توسط نيروهاي مسلح يا بيت المال

6- اتخاذ تدابير لازم بمنظور اجتناب قضات از نپذيرفتن وثيقه

 

7- هماهنگي با ادارات ثبت املاك بمنظور تسريع در بازداشت اموال غيرمنقول

2- كاهش مدت زمان در فرآيندهاي رسيدگي در دادگاههاي بدوي

3- كاهش مدت زمان در فرآيندهاي رسيدگي در دادگاههاي

تجديد نظر

4- تسريع در پذيرش و صدور قبولي وثيقه

5- افزايش سرعت در اجراي احكام كيفري

6- تسريع در پرداخت ديه در مواردي كه ديه از طريق نيروهاي مسلح يا بيت المال پرداخت مي شود

7-  تسريع در تكميل تحقيقات پرونده هاي اعاده شده به دادسرا

 

8- افزايش نسبت

 پرونده هاي مختومه به وارده

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما