هدف راهبردي

هدف عيني

اقدامات اصلاح و پروژه

توسعه  زيرساخت هاي ICT

 

 

 

1-افزايش دسترسي به  سخت افزارها

تامين سخت افزارهاي مورد نياز بخشهاي اداري و قضايي

2-افزايش شبكه هاي محلي استاندارد

تكميل شبكه محلي استانها

3-افزايش پوشش شبكه گسترده

برقراري ارتباط اينترانتي استاني با مركز

4-افزايش ضريب امنيت شبكه گسترده

- برقراري سيستم امنيتي شبكه گسترده در كشور

- روزآمد نمودن نرم افزارهاي امنيتي

 

توسعه نرم افزارهاي كاربردي و خدمات

 

1- افزايش پوشش سيستم مديريت پرونده

1- گسترش سامانه CMS به استانها

2- رسيدگي الكترونيكي پرونده ها

2- افزايش پوشش اتوماسيون اداري

گسترش اتوماسيون جامع اداري به استانها

3- افزايش پرونده هاي راكد الكترونيك(آرشيو الكترونيك)

ايجاد پرونده هاي راكد الكترونيكي و امحاء فيزيك     پرونده ها

4- افزايش تبديل اسناد فيزيكي اداري به اسناد الكترونيكي

تبديل اسناد فيزيكي اداري به اسناد الكترونيكي

5- افزايش خدمات الكترونيك

مكانيزه نمودن خدمات قضايي

6- بهبود وب سايتهاي اينترنتي

1- انتقال محل وب سايت اينترنتي به ايران

2- افزايش فضاي سايت

3- ايجاد وب سايت در واحدهاي استاني

توسعه آمادگي سازماني در محيط الكترونيك

 

 

 

 

 

 

1-افزايش دانش و مهارت در زمينه فناوري اطلاعات

1- برگزاري دوره هاي آموزشي CMS براي قضات استانها

2- برگزاري دوره هاي آموزشي اتوماسيون اداري براي كاركنان استانها

3- برگزاري دوره هاي آموزشي ICDL براي كاركنان اداري و قضايي

2- افزايش متخصصان ICT در سازمان

استخدام متخصصان ICT

3- افزايش بودجه ICT

تامين بودجه لازم براي توسعه ICT

4- افزايش آمادگي كاربران

برگزاري كارگاههاي آموزشي براي تقويت مهارت كاربران

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما