هدف راهبردي

هدف عيني

اقدامات اصلاح و پروژه

افزايش كارايي و اثربخشي نظارت بر اجراي قوانين در دادسراها و محاكم نظامي

1- افزايش كيفيت نظارت بر عملكرد دادسراها و محاكم نظامي

1- بازرسي و نظارت از عملكرد دادسراها و دادگاههاي نظامي

 

2- ارزيابي عملكرد دادسراها و دادگاههاي نظامي

 

3- طراحي و پياده سازي سازو كارهاي ارتقاء كيفيت عملكرد دادسراها و دادگاههاي نظامي

2- افزايش هماهنگي به منظور ايجاد رويه واحد در عملكرد قضايي دادسراها و محاكم نظامي

1-    مطالعه و آسيب شناسي رويه هاي قضايي در دادسراهاي نظامي

 

2-تدوين دستورالعملهاي استاندارد شده براي ايجاد رويه واحد در دادسراها و دادگاههاي نظامي

 

3-برگزاري همايش ها و نشستهاي منطقه اي و كشوري براي ايجاد رويه واحد

           
 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما