هدف راهبردي

هدف عيني

اقدامات اصلاح وتوسعه

بستر سازي جهت توسعه سازماني پيشگيري از وقوع جرم

 

 

ايجاد سازمان پيشگيري از وقوع جرم

1- تعامل با نيروهاي مسلح بمنظور طراحي،تصويب وابلاغ ساختار تشكيلاتي و پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح

 

2- برگزاري مجامع پيشگيري از وقوع جرم استاني ومنطقه اي

 

3- ارائه راهكارهاي پژوهشي به شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم بمنظور تصويب و ابلاغ به يگانهاي نيروهاي مسلح

توسعه هماهنگي با نيروهاي مسلح براي تقويت اثربخشي پيشگيري از وقوع جرم

1-گسترش همكاريهاي تحقيقاتي

1- همكاري بانيروهاي مسلح در زمينه آسيب زدايي از6 عنوان مجرمانه

 

2- هماهنگي با نيروهاي مسلح بمنظور اجراي يافته هاي پيشگيرانه

2- اجراي يافته هاي پژوهشي پيشگيرانه در ن.م

ارتقاي اثر بخشي اصلاح مجرمين

درصد تكرار جرم

1- اصلاح مجرمين از طريق تعيين مجازات متناسب

 

2- اجراي اقدامات تربيتي و اصلاحي در بند نظاميان با هماهنگي اداره كل زندانها

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما