هدف راهبردي

هدف عيني

اقدامات اصلاح و پروژه

ارتقاء رضايتمندي و جلب اعتماد عمومي

1- افزايش تدابير لازم بمنظورجلب رضايتمندي مراجعين ، فرماندهان و مسئولين نيروهاي مسلح

1- اجراي نظام ارزيابي ميزان رضايت مردم

 

2- نگرش سنجي از فرماندهان و مسئولين نيروهاي مسلح

 

3- تجزيه و تحليل نتايج ميزان رضايتمندي

 

2- افزايش نظارت بر بازداشتكاههاي اختصاصي

بازديد از بند نظاميان زندان توسط دادستان و ساير قضات

3- افزايش نظارت بر صدور احكام قضايي مناسب و اثر بخش توسط مديران قضايي

نظارت بر صدور احكام قضايي توسط مديران قضايي

4- افزايش ميران ملاقات عمومي مديران قضايي با ارباب رجوع

برنامه ريزي به منظور ملاقات عمومي مديران قضايي

5- بهبود وضعيت رعايت حقوق شهروندي

نظارت بر رعايت حقوق شهروندي توسط مديران قضايي

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما