هدف راهبردي

هدف عيني

اقدامات اصلاح و پروژه

توانمند سازي بخش پژوهش

افزايش اعتبارات پژوهشي

1- تامين اعتبارپژوهشي

2- ايجاد ساختار مناسب بمنظور انجام امور پژوهشي

توسعه ارتباطات علمي وپژوهشي با مجامع علمي و پژوهشي داخلي

گسترش همكاري هاي تحقيقاتي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم

پژوهش در زمينه آسيب زدايي از5عنوان مجرمانه با مشاركت نيروهاي مسلح ومراكز علمي وپژوهشي

كاربردي سازي نتايج پژوهش ها

1-افزايش بكارگيري نتايج مطالعات پژوهشي پيشگيرانه در نيروهاي مسلح

2-افزايش مطالعات تطبيقي حقوق نظامي در تنظيم لوايح قضايي

1- تعامل با نيروهاي مسلح بمنظور اجراي يافته هاي پژوهشي

2- انجام مطالعات تطبيقي در مورد تدوين لايحه آ.د.ك  دادسراها و دادگاههاي نظامي

بهبود وضعيت انتشار نتايج مطالعات

افزايش انتشار مكتوب نتايج مطالعات

ايجاد سازوكار لازم براي انتشار نتايج مطالعات پژوهشي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم

افزايش انتشار الكترونيكي نتايج مطالعات

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما