هدف راهبردي

هدف عيني

اقدامات اصلاح وتوسعه

حبس زدايي

كاهش بازداشت شدگان

 

1- تدوين سازوكارهاي لازم براي كاهش موارد بازداشت كيفري

 

2-نظارت براجراي سازوكارهاي كاهش موارد بازداشت

 

3- ساماندهي سازوكارهاي آزادي مشروط، تعليق مجازات حبس وتبديل  مجازات حبس

كاهش جمعيت كيفري زندان

قضا زدايي

واگذاري بخشي از     صلاحيت هاي محاكم نظامي به كميسيون نيروهاي مسلح

1-اصلاح قوانين در راستاي

 قضازدايي

 

2- همكاري در اصلاح آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما