هدف راهبردي

هدف عيني

اقدامات اصلاح و پروژه

توسعه ارتباطات و آگاهسازي درون سازماني

 

1- افزايش هم انديشي و هم افزايي درون سازماني

1- برگزاري همايش مديران ارشد سازمان

2- برگزاري همايش قضات سازمان

3- برگزاري مسابقات فرهنگي- ورزشي

4- تهيه و توزيع ويژه نامه هاي استاني

2- افزايش آگاهسازي درون سازماني

1- چاپ مقالات فرهنگي در نشريات اختصاصي

2- انتشار پيامهاي اداري،قضايي و...در اتوماسيون اداري

3- افزايش ارتباط مسئولين سازمان با كاركنان

برنامه ريزي ملاقاتهاي حضوري كاركنان با مسئولين

توسعه ارتباطات  برون سازمانی

1- افزايش تعامل با روابط عمومي هاي نيروهاي مسلح

برگزاري جلسات مشترك با مسئولين روابط عمومي نيروهاي مسلح

2- افزايش تعامل با روابط عمومي هاي سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه

برگزاري جلسات مشترك با مسئولين روابط عمومي سازمانهاي وابسته

3- افزايش تعامل با قوه مجريه

برگزاري جلسات مشترك با مسئولين روابط عمومي دستگاههاي دولتي

4- افزايش ارتباط مديران قضايي با مردم

برنامه ريزي ملاقاتهاي عمومي مديران قضايي با ارباب رجوع

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما