هدف راهبردي

هدف عيني

اقدامات اصلاح و پروژه

ارتقاء نظام بودجه ريزي

1- اصلاح نظام بودجه ريزي برمبناي قيمت تمام شده خدمات

 

1- استانداردسازي خدمات قضايي

2- تقويم خدمات قضايي برمبناي قيمت تمام شده

2- استقرار مديريت بر مبناي هزينه تمام شده

اصلاح نظام مديريت مالي برمبناي هزينه تمام شده خدمات قضايي

3-كاهش انحراف بودجه مصوب و تخصيصي

تعامل با دولت و مجلس به منظور تخصيص 100% بودجه مصوب

4- تمركز زدايي در تامين و تخصيص بودجه

تامين استقلال مالي واحدهاي استاني

نهادينه سازي نظام كنترل بودجه و هزينه مبتني بر برنامه ها

ارتقاء وضعيت كنترل بودجه و هزينه

نصب و راه اندازي سيستم جامع مالي كنترل سيستمي بودجه و هزينه ها

بهينه سازي مديريت خريد خدمات و هزينه

1- كاهش ميزان  تصدي گري در خدمات

واگذاري امور خدماتي به بخش خصوصي

2- افزايش صرفه جويي در هزينه سوخت و انرژي

1- اتخاذ تدابير لازم بمنظور جلوگيري از اتلاف انرژي

2- جلب مشاركت بخش خصوصي در امور حمل و نقل

3- هوشمند نمودن تاسيسات سرمايشي و گرمايشي

4- استفاده از آب چاه در آبياري محوطه

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما