منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
رهنمودهای ریاست قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه: ستاد حقوق بشر مفهوم نظری حقوق بشر اسلامی را برای جهانیان ترسیم نماید

اعضاي شرکت کننده در جلسه ويژه نظارت دوره‌اي جهاني (UPR) با آيت ا... آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه ديدار و گفتگو کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيت ا...آملي لاريجاني در اين ديدار با توجه به اهميت مباحث نظري در زمينه‌هاي حقوق بشر به ويژگي‌هاي منحصر به فرد اين قبيل مفاهيم در مکتب اسلام اشاره کرد و افزود:ما در مباحث مربوط به حقوق بشر بايد در دو محور فعاليت نماييم، محور اول:بعد نظري و محور دوم اجرايي و عملياتي.در بسياري از کشورهاي غربي اقداماتي صورت مي‌گيرد که با هيچ منطق عقلي سازگاري ندارد ولي همين اقدامات توسط فيلسوفان آنان مورد حمايت نظري گسترده قرار مي‌گيرد و در حقيقت توسط فيلسوفان آنان توجيه فکري مي‌شود.

رئيس قوه قضاييه در اين زمينه به ايجاد کرسي‌هاي نظريه پردازي غرب در کشورهاي جهان سوم به عنوان يکي از اقدامات توجيهي و نظري غرب در مباحث ايجابي ياد کرد و افزود:الان مراکز زيادي در دانشگاههاي جهان سوم درخصوص کرسي‌هاي ليبرال دموکراسي، آزادي بيان و اراده و ساير عناوين حقوق بشري وجود دارند که تلاش مي‌کنند آرام آرام؛ کار نظري را با عالم اجرا وصل نمايند و از اين مراکز بعنوان پشتوانه فکري خود استفاده مي‌کنند.

آيت ا...آملي لاريجاني ضمن تشکر از ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ضرورت توجه بيشتر اين ستاد به بحث‌هاي نظري را خواستار شده و اظهار داشتند:در بحث حقوق بشر به اين شکل جديد که در حال حاضر در جهان مطرح است لازم است تلاش نماييم به شکل فعالتري به تشريح نظري و تئوريک مقوله حقوق بشر بپردازيم و نبايد بحث سلبي داشته باشيم بلکه بايد با مقايسه ديدگاه‌هاي غرب به واژه حقوق بشر که بيشتر ماهيتي سياسي دارد به بيان ديدگاه اسلام از منظر ديني و قرآني بپردازيم و آن را براي جهانيان منتشر نماييم.

رئيس قوه قضاييه افزود:در محور اجرايي و عملياتي ، بايد حرکت‌هاي حقوق بشر در دنيا را رصد کنيم گاه اين حرکتها صرفاً پوششي براي فشار بر کشورها بخصوص کشورهاي جهان سوم است بايد هوشيار بود و از تمام امکانات براي مقابله معقول و به موقع با اين حرکتها استفاده نمود.بعلاوه کشورهاي مدعي حقوق بشر خود از نقض کننده‌ترين کشورها نسبت به حقوق بشرند.زندانهاي گوانتانامو و ابوغريب و حمله به غزه بهترين گواه اين داستانند، بايد از حداکثر توان براي افشاي ماهيت ضد حقوق بشري فعاليتهاي آنان استفاده کرد.

 در اين ديدار قبل از اظهارات رئيس قوه قضاييه ، دکتر محمدجواد لاريجاني مشاور امور بين‌الملل و دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه و اعضاي شرکت‌کننده در جلسه ويژه نظارت دوره ای به بيان ديدگاه ها و نظرات خود پرادختند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما