منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
روش های انجام خدمت به شهروندان
مدارك مورد نياز جهت دريافت خدمات در مراكز پزشكي قانوني

معاينات پزشكي براي مصدومين ناشي از نزاع و تصادف:
  - نامه از مراجع قضايي يا كلانتري ها
  - كارت شناسايي معتبر يا دو قطعه عكس تمام رخ
  - پرداخت مبلغ 66.000 ريال براي تشكيل پرونده
  - در صورت تعيين نقص عضو و ارش پرداخت 165.000 الي 385.000 ريال
معاينه بر بالين بيمار :
  - نامه از مراجع قضايي
  - دو قطعه عكس تمام رخ
  - شناسنامه و تصوير از صفحه اول آن
  - كروكي محل معاينه
  - پرداخت مبلغ 330.000 ريال در داخل شهر و 440.000 ريال در خارج از محدوده شهر
معاينات روانپزشكي :
  - نامه از مراجع قضايي
  - دو قطعه عكس تمام رخ
  - كارت شناسايي معتبر
  - پرداخت مبلغ 72.000 ريال
معاينات از كار افتادگي :
  - نامه از مراجع قضايي
  - دو قطعه عكس تمام رخ
  - كارت شناسايي معتبر
  - پرداخت 165.000 ريال
بررسي گواهي استعلاجي :
  - نامه از مرجع قضايي
  - كارت شناسايي معتبر
  - ارائه گواهي پزشك معالج به همراه نسخه دارويي
  - اين معاينات براي پرسنل قوه قضاييه رايگان بوده و براي ساير ادارات هزينه آن 55.000 ريال ميباشد.
معاينات و آزمايشات استخدامي:
  - معرفي نامه از مرجع قضايي
  - چهار قطعه عكس تمام رخ
  - كارت شناسايي معتبر
  - هزينه قابل پرداخت برابر با مجموع معاينات و آزمايشات صورت گرفته مي باشد.
آزمايشات اعتياد و الكل:
  - نامه از مراجع قضايي

 - كارت شناسايي معتبر
  - هزينه انجام آزمايش الكل به صورت تنفسي 33.000 ريال مي باشد. (نمونه الكل 60.000)
  - هزينه انجام آزمايش اعتياد 83.000 ريال مي باشد.

آزمايش بررسي بارداري:
  - نامه از مرجع قضايي
  - سه قطعه عكس تمام رخ
  - كارت شناسايي معتبر
  - پرداخت 28.000 ريال
معاينات و آزمايشات قبول فرزند:
  - نامه از مراجع قضايي
  - چهار قطعه عكس تمام رخ از هر كدام از زوجين
  - پرداخت 221.000ريال براي هر نفر به علاوه تعرفه آزمايشات خارج از سازمان كه هزينه آن در مركز مربوطه دريافت مي‌شود.

  - شناسنامه زوجين
كارشناسي كميسيون پزشكي :
  - نامه از مراجع قضايي
  - ارائه مدارك مورد نياز
  - پرداخت 550.000 ريال ( پرداخت 825.000 ريال جهت كميسيون مجدد )
معاينات جهت اظهار نظر تحمل كيفر :
  - نامه از مرجع قضايي
  - دو قطعه عكس تمام رخ
  - كارت شناسايي معتبر
  - پرداخت 66.000 ريال(معاينات جسمي)، 72.000 ريال (معاينات رواني)
صدور مجوز سقط درماني :
  - ارائه شناسنامه زن و شوهر
  - سه قطعه عكس تمام رخ
  - تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه ها

  - معرفي نامه از پزشك متخصص معالج
  - پرداخت 165.000 ريال
  - حضور زوجين در اين معاينه الزامي مي باشد.
معاينه بكارت و لواط با معرفي نامه از مراجع قضايي:
  - نامه از مرجع قضايي
  - دو قطعه عكس تمام رخ
  - كارت شناسايي معتبر
  - پرداخت 66.000 ريال
تعيين نسبت پدر و فرزندي از طريق گروه هاي خوني:
  - نامه از مرجع قضايي
  - اصل و تصوير شناسنامه ها
  - 4 قطعه عكس از هر نفر
  - پرداخت 225.000 ريال
آزمايش
DNA:
  - نامه از مرجع قضايي
  - 4 قطعه عكس از هر نفر
  - پرداخت 770.000 ريال براي هر نفر

معاينه جسد و صدور جواز دفن:
  - نامه از مرجع قضايي
  - اصل و تصوير شناسنامه متوفي
  - نامه بيمارستان در صورت لزوم
  - پرداخت 275.000 ريال
  - اصل و تصوير شناسنامه يكي از بستگان درجه يك
  - در صورت نياز به آزمايشات سم شناسي و آسيب شناسي بابت هركدام 165.000 ريال دريافت خواهد شد.
صدور گواهي فوت :
  - درخواست كتبي يكي از بستگان درجه يك متوفي
  - اصل و تصوير شناسنامه متوفي
  - اصل و تصوير شناسنامه بستگان درجه يك
  - صدور گواهي فوت براي اجساد معاينه شده در پزشكي قانوني رايگان مي باشد.
معاينات و آزمايشات مربوط به صدور مجوز اهداي جنين:
  - نامه از مرجع قضايي
  - شناسنامه زوجين
  - چهار قطعه عكس از هركدام از زوجين
  - پرداخت مبلغ 221.000 ريال براي هر نفر به علاوه تعرفه آزمايشات اعتياد و الكل در صورت انجام در مركز

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما