شمول یا عدم شمول قوانین عام و نظارت بر مؤسسه‏ها و نهادهای عمومی زیر نظر رهبری عبدالکریم کارمزدی، وکیل پایه‌یک دادگستری، مدرس دانشگاه

چکیده: 

نظر به اینکه به موجب تبصره‏ی ماده‏ی2 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373، در راستای مقررات ماده‏ی5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366(1)«اجرای قانون در مورد مؤسسه‏هایی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند، با اذن معظم‌له خواهد بود» براین‏اساس برخی از مدیران محترم مؤسسه‏های تحت نظر رهبری، این برداشت را داشته که از شمول قوانین کلی مرتبط و نظارت دستگاه‏های نظارتی مستثنا می‏باشند؛ لذا برای اینکه منظور از عبارت«اجرای قانون» در تبصره‏ی مورد نظر، آشکار و شفاف گردد؛ تفسیر و تحلیل عبارت «اجرای قانون» براساس اصول و قواعد حقوقی ضرورت دارد و در این خصوص نیز فرمایشات مقام معظم رهبری مورد مداقه قرار می‏گیرد. در نهایت، این نتیجه حاصل می‏گردد که به‏جز قوانینی که شمول آنها بر این‏گونه نهادها توسط مقنن استثناء شده است؛ سایر قوانین عام و مرتبط بر آنها ساری و جاری می‏باشد.

واژگان کلیدی: قانون، قانون‏گذار عادی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، نهادهای زیر نظر رهبری، مؤسسه دولتی، نظارت

قسمت پایانی

 

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما