تحلیل و بررسی ماده‌ی 3 قانون مجازات اسلامی عبدالکریم خطیبی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی چالوس

 

چکیده

به‌طورکلی مواد 3 تا 9 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به رشته‌ای از حقوق جزا موسوم به «حقوق جزای بین‌الملل») است. به‌عبارت‌دیگر، وجود یک عنصر خارجی در متن مواد مذکور آن را به این رشته مرتبط نموده که مبحث اصلی و مهم در آن قلمرو مکانی حقوق جزاست و پاسخ به این سؤال اساسی که آیا قوانین جزایی یک کشور صرفاً در داخل قلمرو حاکمیت آن کشور قابلیت اعمال دارند یا خارج از قلمرو آن کشور نیز این خصوصیت را دارا هستند. به نظر می‌رسد در این خصوص ماده‌ی 3ی3 این قانون کلیدی‌ترین قانون موضوعه است که در این تحقیق و طی سطور آینده به بررسی ابعاد آن پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی:

اصل صلاحیت سرزمینی، قلمرو حاکمیت، مصونیت، اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت واقعی، اصل صلاحیت جهانی

 

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما