اثبات جرایم با شیوه‌های نوین پزشکی فاطمه نوری، دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرم شناسی،عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان

چکیده :

در اثر پیشرفت علوم و تکنولوژی امکاناتی ایجاد شده است که نه تنها می‌توان از آنها در فرایند قضایی در امور کیفری استفاده کرد، بلکه در مواردی چاره‌ای جز استفاده از آنها نیست و با توجه به اصل چهارم قانون اساسی و اسلامی بودن مقررات، باید بحث و بررسی گردد که آیا امکانات پزشکی نوین  و به اصطلاح ادله علمی اثبات جرم منطبق با موازین اسلامی است. در این مقاله سعی گردیده ضمن پاسخگویی به این سوال دلایل و شواهد آن مورد تجزیه و تحلیل  قرار گیرد. این بررسی نشان می‌دهد که به حکم ضرورت قضایی و نیز لزوم دادرسی براساس حق و عدل و انصاف، قضات باید در کنار ادله منصوص از دلایل و شواهد دیگر بهره گیرند.

واژگان کلیدی: حقوق جزا، فقه جزایی، ادله اثبات جرم، ادله علمی اثبات جرم.

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما