محسن شریفی، عضو هیأت علمی موسسه‌ی آموزش عالی طبرستان
عباس شعبانپور، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی 
  
 چکیده:
پدیده‌ی پول‌شویی، حلقه‌ای از جریان‌های منفی جامعه است که فرایند مالی و پولی و کل ساختار اقتصاد را هجوم قرار می‌دهد. گروه‌های جنایی سازمان یافته، برای تحصیل منفعت مادی و سرپوش گذاشتن بر منشاء غیر قانونی منافع حاصل شده و به منظور مشروع جلوه دادن فعالیت‌های خود، دست به تطهیر منافع می‌زنند. به لحاظ آثار زیان بار این پدیده، بسیاری از کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، ضمن ایجاد تکلیف جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای این عمل، به منظور هماهنگی و همکاری دولت‌های متعاهد در مبارزه با این پدیده، برنامه‌هایی را پیش بینی نموده اند.
این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال که آیا در نظام حقوقی ایران، با توجه به قوانین موجود، آیا مبارزه‌ی جدی با این پدیده صورت گرفته است یا خیر، هم گام با اسناد بین‌المللی موضوع را بررسی می‌کند در این راستا ضمن تعریف پول‌شویی و تاریخچه‌ی آن به جرم‌انگاری پول‌شویی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی می‌پردازیم.
واژگان کلیدی: پول‌شویی، تطهیر پول، جرم سازمان یافته، جرم‌انگاری، اسناد بین المللی  
 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما