جعفر رشادتی، دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
آیلین دائمی، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
چکیده:
تحصیل دلیل یکی از مهم ترین مباحث حقوق کیفری است؛ زیرا در صورت فقدان یا نقص ادله ی تحصیل شده، اثبات مجرمیت متهم امکان پذیر نیست. استناد به دلایل نادرست می‌تواند زمینه ساز انحراف قاضی باشد و گاه باعث محکومیت و مجازات افراد بی گناه، یا تبرئه ی مجرم می شود. در مقاله ی حاضر به بررسی تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و اساس نامه ی دیوان کیفری بین‌الملل پرداخته شده و در ضمن مطالعه ی تطبیقی ادله و نظام حقوقی حاکم بر آن شیوه های تحصیل دلیل نیز مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این نوشتار، بررسی زمینه های همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و دیوان کیفری بین ‌المللی در امر تحصیل دلیل است. جمهوری اسلامی ایران، اساس نامه ی دیوان کیفری بین‌ المللی را امضاء نموده است، اما به دلیل تفاوت در بسیاری از قوانین ماهوی و شکلی، این سند به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. فلذا همکاری بین ایران و دیوان کیفری بین‌ المللی مشروط به انعقاد قرارداد است.
کلید واژگان: حقوق کیفری، تحصیل دلیل، دیوان کیفری بین‌المللی
 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما