فاطمه احدی_ دکترای حقوق جزا و جرم شناسی _ مدرس دانشگاه
چکیده:
 استفاده از جای‌گزین‌های حبس، از راهکارهای پیش‌گیرانه از آثار سوء اجرای حبس های کوتاه مدت است. از مهم‌ترین این جای‌گزین‌ها، جزای نقدی است، هم‌چنین گاه جزای نقدی به عنوان مجازاتی مستقل برای جرایم کم اهمیت پیش‌بینی شده است. لیکن در نحوه‌ی اجرای جزای نقدی سؤال‌هایی مطرح است که در این مقاله به بررسی پاسخ ها می‌پردازیم.
واژگان کلید: کیفرشناسی، جزای نقدی، توجیه کیفر، تناسب جرم و مجازات، حبس، جای‌گزینهای حبس، اعسار از پرداخت جزای نقدی، تقسیط جزای نقدی، تخفیف مجازات.
 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما