ثمن و قابلیت تعیین آن مهدی ابراهیم‌زاده، کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش تحول و کارشناس حقوق

قسمت اول

چکیده

در این مقاله مقررات مربوط به ثمن، مفهوم، خصوصیات ثمن، تعهدات خریدار نسبت به پرداخت نقدی و نحوه تحویل ثمن و همچنین ثمن شناور، اوصاف ثمن و قابلیت تعیین آن مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که در پرداخت ثمن اگر تأخیر صورت گیرد (طبق ماده‌ی 402 قانون مدنی)، معامله قابل فسخ خواهد بود. ولی وجود شرایطی مانع از فسخ معامله می‌شود و همچنین بیان می‌دارد که ذکر ثمن در عقد تنها راه تعیین ثمن نیست؛ بلکه روش‌هایی متداول و مرسومی موجود است، گاه ثمن معین نیست؛ اما قابلیت تعیین را دارد و در این مقاله به اثبات رسیده است.

واژگان کلیدی: ثمن معلوم، قابلیت تعیین، غرر، ثمن شناور.

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما