منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
قضا و قضاوت از ديدگاه امام(ره)
ساير تشكيلات و محاكم
حكم شهيد دكتر بهشتي
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
جناب مستطاب حجت الاسلام آقاي حاج سيد محمد حسيني بهشتي - دامت افاضاته
نظر به اهميت نقش قوه قضاييه در تامين سعادت و سلامت جامعه و تماميت نظام جمهوري اسلامي و ضرورت ايجاد تشكيلات نوين قضايي بر اساس تعاليم مقدس اسلام ، به رياست ديوان‏عالي كشور منصوب مي‏شويد ، تا با همكاري دادستان كل كشور ، ( آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي ، دادستان كل كشور )
فقها ، قضات ، كارمندان شريف و صالح دادگستري و حقوقدانان ديگر به تهيه طرح و برنامه و ايجاد تشكيلات نوين به تدوين لوايح قضايي جديد جمهوري اسلامي ايران بپردازيد . اميدوارم خداوند متعال شما را در انجام اين امر خطير ياري فرمايد .
روح ‏اللَّه الموسوي الخميني
( انتصاب آيت الله دكتر بهشتي به رياست ديوان عالي كشور ، صحيفه نور ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۹ ) - ۵۸/۱۲/۴

حكم آقاي موسوي اردبيلي
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
جناب مستطاب حجت‏الاسلام آقاي حاج سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي - دامت افاضاته
جنابعالي را به رياست ديوان‏عالي كشور منصوب مي‏نمايم .
( آيت‏اللَّه موسوي اردبيلي كه سمت دادستاني كل كشور را داشتند ، پس از شهادت شهيد مظلوم آيت‏اللَّه دكتر بهشتي در حادثه انفجار حزب جمهوري اسلامي در روز هفتم تيرماه ۱۳۶۰ به رياست ديوان عالي كشور منصوب شدند . )
اميدوارم همان گونه كه قبلا مقرر گرديده بود با همكاري دادستان كل كشور ( آيت الله رباني املشي به جاي آيت الله موسوي اردبيلي به سمت دادستان كل كشور منصوب شد . )
و كارمندان شريف و صالح دادگستري هرچه بيشتر در تهيه و طرح و برنامه و ايجاد تشكيلات نوين و تدوين لوايح جديد جمهوري اسلامي ايران براساس تعاليم مقدسه اسلام كوشش نماييد . خداوند شما را در اين امر خطير ياري فرمايد .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( انتصاب آيت اردبيلي به رياست ديوان عالي كشور ، اسناد منتشر نشده ) - ۶۰/۴/۸

مشورت با قضات ديوان‏عالي كشور
بسمه تعالي
حضرات آقايان قضات محترم ديوان‏عالي كشور - ايّدهم اللَّه تعالي
چون تصميم دارم جناب حجت الاسلام آقاي موسوي اردبيلي را بار ديگر به رياست ديوان‏عالي كشور منصوب نمايم ، نظر آقايان را جويا مي‏شوم .
والسلام عليكم و رحمه‌اللَّه .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني- ( اسناد منتشر نشده )- ۶۵/۴/۴
( هرچند انتصاب عاليترين مقام قضايي ( رئيس ديوان عالي و دادستان كل كشور ) بر عهده مقام رهبري است ، اما چون در قانون اساسي به مساله مشورت با قضات ديوان‏عالي كشور اشاره شده است ، حضرت امام ( س ) كه بيش از هركس ديگر بر رعايت و اجراي قانون تاكيد داشتند ، نظر قضات را جويا شده‏اند . )

حكم آقاي موسوي اردبيلي
بسمه تعالي
جناب حجت الاسلام آقاي موسوي اردبيلي - دامت افاضاته
با تشكر از زحمات ارزنده جنابعالي در مدت تصدي مقام محترم رياست ديوان‏عالي كشور ، چنانچه پس از نظر خواهي از حضرات قضات محترم صحت و حسن اجراي امور محوله مورد تصديق آقايان واقع شد ، جنابعالي را براي بار ديگر به مقام محترم رياست ديوان‏عالي كشور منصوب نمودم . از خداوند تعالي توفيق جنابعالي و ساير متصديان را در خدمت به اسلام و مسلمين درخواست مي‏نمايد .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( انتصاب مجدد آيت الله موسوي اردبيلي ، صحيفه نور ، ج ۲۰ ، ص ۸ ) - ۶۵/۴/۷

حكم آقاي موسوي اردبيلي
بسمه تعالي
جناب حجت‏الاسلام آقاي موسوي اردبيلي - دامت افاضاته
اجازه اجراي حكم را به جنابعالي واگذار مي‏نمايم .
تاييد و توفيق شما را از خداوند متعال خواستارم .
روح اللَّه الموسوي الخميني - ( اسناد منتشر نشده ) - ۶۶/۸/۲۳
( دستخط حضرت امام ( س ) در پي درخواست مورخ ۶۶/۸/۶ آيت‏اللَّه موسوي اردبيلي ، رئيس ديوان‏عالي كشور صادر شد . وي در نامه خود يادآور شده است : پرونده‏هاي اعدام طبق قانون سابق پس از حكم محكمه لازم بوده است از وزير دادگستري دستور اجرا بگيرند . پس از انقلاب ما هنوز موفق به اصلاح اين قانون و جايگزيني قانون ديگري مناسب با وضع فعلي نشده‏ايم ؛ و كار به صورتي درآمده كه در نتيجه معوق ماندن پرونده‏ها در اين مرحله گاهي به مشكلاتي دچار مي‏شود و ماهها بلكه بيش از يكي دو سال اجراي حكم به تاخير مي‏افتد )

حكم آقاي موسوي اردبيلي
بسم‏اللَّه الرحمن الرحيم
جناب مستطاب حجت‏الاسلام آقاي حاج سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي - دامت افاضاته
نظر به اهميت نقش قوه قضاييه در تامين سعادت و سلامت جامعه و تماميت نظام جمهوري اسلامي و ضرورت ايجاد تشكيلات نوين قضايي بر اساس تعاليم مقدسه اسلام به رياست دادستاني كل كشور منصوب مي‏شويد تا با همكاري رئيس ديوان‏عالي كشور ، فقها ، قضات ، كارمندان شريف و صالح دادگستري و حقوقدانان ديگر به تهيه طرح و برنامه و ايجاد تشكيلات نوين به تدوين لوايح قضايي جديد جمهوري اسلامي ايران بپردازيد . اميدوارم خداوند متعال شما را در انجام اين امر خطير ياري فرمايد .
روح ‏اللَّه الموسوي الخميني
( انتصاب آيت الله موسوي اردبيلي به رياست دادستاني كل كشور ، صحيفه نور ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۷ ) - ۵۸/۱۲/۴

حكم مرحوم رباني املشي
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
جناب مستطاب حجت‏الاسلام آقاي حاج شيخ مهدي رباني‏املشي – دامت افاضاته
( آيت‏اللَّه شيخ محمد مهدي رباني املشي ( ۱۳۶۴ - ۱۳۰۳ ه ’ . ش . ) كه پس از شهادت آيت‏اللَّه دكتر بهشتي و انتصاب آيت‏اللَّه موسوي اردبيلي به رياست ديوان عالي كشور ، به سمت دادستان كل كشور ، منصوب گرديد . )
جنابعالي را به رياست دادستاني كل كشور منصوب مينمايم . اميدوارم با همكاري رئيس ديوان‏عالي كشور تمام سعي و كوشش خود را در هر چه اسلاميتر كردن قوه قضاييه مبذول داريد ، و خواسته مردم محروم ما را كه تشكيلات نوين قوه قضاييه بر اساس تعاليم مقدسه اسلام است جامه عمل بپوشانيد . ان شاءاللَّه در اين مهم از قضات مسلمان و متدين و كارمندان شريف دادگستري كمال استفاده را خواهيد نمود . خداوند شما را موفق نمايد .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني - ( اسناد منتشر نشده ) - ۶۰/۴/۸

انتصاب آقاي يوسف صانعي
اكنون مي‏خواهيم اين رنج را به گردن آقاي آقا شيخ يوسف صانعي بگذارم و ايشان را به‏عنوان دادستان كل كشورمعرفي ميكنم . من آقاي‏صانعي را مثل يك فرزند بزرگ كرده‏ام . آقاي صانعي در مباحثات و درسهايي كه در سالهاي طولاني داشتيم مي‏آمدند با شركت ميكردند . ايشان فرد برجسته‏اي در بين روحانيون ‏است و مرد عالمي است كه متوجه به مسائل و مخالف سرسخت منافقين و جريانات انحرافاتي ميباشند و در مقابل آنها با جديت و قاطعيت ‏عمل مي‏كند .
از اين جهت ، من ايشان را به جاي آقاي ربّاني ، كه از ايشان هم تشكر مي‏كنم و بايد فكري كرد كه ايشان هم بتواند به اين كشور خدمت كنند و خدمتگزار باشند ، معرفي ميكنم و اميدوارم كه ايشان به مسائل بيشتر توجه داشته باشند .
( بيانات امام در ديدار با قضات كشور ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۰ ) - ۶۱/۱۰/۱۹

ابقاي آقاي يوسف صانعي
بسمه تعالي
در شرايط فعلي موافقت نمي‏شود . به كار خودتان ادامه دهيد .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( منابع موجود در موسسه )- ۶۴/۳/۱۱
( دستخط حضرت امام ( س ) در پاسخ به نامه شماره ۳/۲/۲۶۸۸ مورخ ۶۴/۲/۲۱ آيت‏اللَّه يوسف صانعي صادر شد . وي در نامه خود ضمن اشاره به مشكلات موجود ، از حضرت امام استدعا كرده بودند با استعفاي ايشان از دادستاني كل كشور موافقت فرمايد . )

انتصاب آقاي موسوي خوئيني‏ها
از رفتن آقاي صانعي متاسف و متاثرم ، اميدوارم ايشان در هر كجا كه باشند فرد موثري باشند . از زحمات و كوششهاي ايشان تشكر و قدرداني مي‏كنم . من ايشان را سالهاي طولاني است كه مي‏شناسم ، او مردي عالم ، متعهد و فعال است . ايشان تصميم گرفتند تا از اين كار كنار بروند . ايشان نبايد به طور كلي از همه كارها كناره گيري كنند . حال كه از اين كار خسته شده‏اند ، كارهاي ديگري كه با وضع مزاجي ايشان مناسبتر است را انتخاب كنند .
امروز كه به شما زحمت دادم ، بدين خاطر بود كه تصميم گرفتم آقاي موسوي خوئيني‏ها دادستان باشند . آقاي موسوي را هم مي‏شناسم ، او مرد عالم و بسيار متعهدي است . آنچه بايد سفارش كنم اين است كه ، بايد همه با هم و همراه باشيد . اگر شوراي‏عالي قضايي قوي باشد و همگي اتحاد قوي داشته باشيد ، مشكلترين كارها راان‏شاءاللَّه مي‏توانيد حل كنيد . البته هميشه همفكري داشته باشيد ، وكار را هم خوب انجام داده‏ايد ولي حجم كار چون زياد است ، بايد بيشترتلاش كنيد . ان‏شاءاللَّه آقاي موسوي هم مانند آقاي صانعي با صفاي باطن ، با آقاي اردبيلي همكاري مي‏نمايند . فعلاً آقاي صانعي به كار خود ادامه دهند تا سير قانوني اين كار طي شود .
( بيانات امام در جمع آقايان موسوي اردبيلي ، صانعي و موسوي خوئينيها ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۳ ) - ۶۴/۴/۱۶

حكم آقاي موسوي خوئيني‏ها
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
جناب حجت الاسلام آقاي حاج سيد محمد موسوي خوئيني‏ها - دامت افاضاته
بدين وسيله جنابعالي را به رياست دادستان كل كشور منصوب مي‏نمايم . اميد است با همكاري رئيس ديوان‏عالي كشور و شوراي‏عالي قضايي و فقها و قضات و حقوقدانان و كارمندان شريف و صالح دادگستري هر چه بهتر بتوانيد به ملت عزيز و جمهوري اسلامي ايران خدمت نماييد . از خداوند تعالي توفيق جنابعالي را در اين امر خطير خواستارم .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني - ( انتصاب حجت الاسلام موسوسي خوئيني ها به دادستاني كل كشور ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۶ ) - ۶۴/۴/۱۹

حكم آقاي حسن امراللهي
بسمه تعالي
جناب مستطاب ثقه‌الاسلام آقاي حاج شيخ محمد حسن امراللهي - دامت افاضاته
بدين وسيله جنابعالي به سمت قاضي شرع در دادگاههاي صنفي شهر تهران و شهرستان قم منصوب مي‏شويد كه به مراجعات و شكايات اصناف محترم كه در دادگاههاي مزبور مطرح مي‏شود رسيدگي نموده و حكم شرعي امور را صادر و اجرا نماييد . از خداي تعالي موفقيت جنابعالي را خواستارم .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني
( فرمان امام به ثقه الاسلام امراللهي ، صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۷۰ ) - ۵۸/۶/۱۶

تشكيل ستاد پيگيري فرمان هشت ماده‏اي
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
حضرات آقايان حجج اسلام ، آقايان : موسوي اردبيلي رئيس ديوان‏عالي كشور ، ميرحسين موسوي نخست وزير ، امامي كاشاني رئيس ديوان عدالت اداري ، محقق رئيس بازرسي كل كشور ، ناطق نوري وزير كشور و آقازاده وزير مشاور ، با اكثريت آرا حق دارند متخلف يا متخلفين را پس از تشخيص ، عزل نمايند . توفيق آقايان را از خداوند متعال خواستارم .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني- ( حكم انتصاب اعضاي ستاد پيگيري فرمان هشت مادهاي ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۲۲ )- ۶۱/۱۰/۴

تشكيل دادگاه انتظامي قضات
محضر مقدس رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني - مدظله العالي
به عرض عالي مي‏رساند ؛ حسب الامر آن حضرت نسبت به تشكيل محكمه قضات و دادستانهاي دادگاهها و دادسراهاي انقلاب ، ستاد پيگيري اجراي فرمان ، مبادرت به تشكيل محكمه فوق نموده و درخواست مي‏شود فردي راكه مورد اعتماد و وثوق مقام معظم رهبري است جهت رياست اين محكمه منصوب فرماييد .
سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي - ميرحسين موسوي .
بسمه تعالي
جناب حجت الاسلام آقاي آقاسيد جعفر كريمي - دامت افاضاته - را براي رياست محكمه مرقوم ، منصوب نمودم . ان‏شاءاللَّه تعالي ايشان با قاطعيت و دقت وضوابط شرعي موفق به انجام اين خدمت بزرگ براي اسلام و مسلمين باشند و جز رضاي خالق متعال به چيز ديگر فكر نكنند .
روح اللَّه الموسوي الخميني- ( پاسخ امام به نامه نخست وزير و رئيس ديوان عالي كشور ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۳۶ )- ۶۱/۱۰/۹

حكم آقاي نيّري
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر مبارك مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
حضرت آيت الله العضمي امام خميني مد ظله العالي
احتراما با سلام و تحيات خالصانه و اظهار تشكر از اعتمادي كه نسبت به‏اينجانبان ابراز فرموده‏ايد معروض مي‏دارد ، در اجراي فرمان مبارك‏مورخ ۶۸/۲/۶ آن حضرت نسبت به اموالي كه در اختيار ولي فقيه است حسب اظهار نظر مطلعين ، پرونده‏هاي زيادي در رابطه با موضوع حكم حضرتعالي مربوط به غارتگران بيت‏المال و وابستگان به رژيم‏طاغوت در محاكم وجود دارد كه صرف نظر از مشكلات دست و پاگير رسيدگي عادي به آنها چندين سال به طول مي‏انجامد و اين امرموجب اضرار بيت المال و حقوق محرومين و مستضعفين جامعه مي‏شود . عليهذا از محضرتان استدعا مي‏شود در صورت صوابديد جهت پيشرفت امور و ضايع نشدن حق فقرا و مستمندان به مسئولين قضايي‏مربوطه دستور فرماييد تا بدين پرونده‏ها خارج از ضوابط دست‏وپاگير حاكم بر دادگاهها طبق موازين شرع انور رسيدگي شود و فردي را براي اين كار انتخاب نمايند . و از آنجا كه جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي نيرّي فردي وارسته ، قاطع و مورد توجه حضرتعالي است و نيز مورد توجه قضاي كشور است براي مسئوليت اين امر پيشنهاد مي‏شود . والسلام عليكم و رحمه اللَّه و بركاته .
مهدي كروبي - حسن صانعي
بسمه تعالي
جناب مستطاب حجت الاسلام آقاي موسوي اردبيلي - دامت افاضاته
با سلام و دعا . اين كار مربوط به جنابعالي است . ان‏شاءاللَّه اقدام مي‏نماييد . من با پيشنهاد آقايان : كروبي و صانعي و انتخاب آقاي نيّري براي اين كار موافقم . البته با اختياراتي كه خود بتواند تصميم لازم را بگيرد . ان‏شاءاللَّه موفق و مويد باشيد . والسلام عليكم .
روح‏اللَّه الموسوي الخميني - ( اسناد منتشر نشده )- ۶۸/۲/۱۹

دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسي
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
جناب مستطاب حجت‏الاسلام آقاي موسوي اردبيلي - دامت افاضاته
جنابعالي آقاي نيّري را براي رسيدگي به پرونده‏هاي موضوع حكم آقاي صانعي و آقاي كروبي
( حجت الاسلام حاج شيخ حسن صانعي ، نماينده امام و سرپرست بنياد پانزده خرداد
حجت الاسلام مهدي كروبي ، نماينده امام و سرپرست بنياد شهيد انقلاب اسلامي )
انتخاب نماييد تا هر پرونده‏اي در كشور مربوط به آن حكم مي‏گردد را رسيدگي نمايد . و همان‏طور كه نوشته‏ايد براي اينكه حقوق مردم از بين نرود ، دادگاه عالي انقلاب اسلامي را موظف كنيد اين پرونده‏ها را رسيدگي مجدد نمايند . آقايان حجتي‏الاسلام معرفت و نيّري موظفند اين پرونده را خارج از قوانين دست و پا گير رسيدگي نمايند و تنها انطباق با موازين شرعي را مدنظر قرار دهند ، تا خداي ناكرده حق كسي ضايع نگردد . بديهي است كليه احكام صادره كه به تاييد دادگاه عالي انقلاب اسلامي رسيده باشد قطعي و لازم‏الاجراست . توفيق جنابعالي را از خداوند متعال خواستارم . توضيح اين مطلب لازم است كه پرونده‏هاي شهرستانها از طريق آقاي نيّري به دادگاه عالي فرستاده خواهد شد .
روح اللَّه الموسوي الخميني- ( اسناد منتشر نشده ) - ۶۸/۲/۲۸
( حضرت امام ( س ) با صدور حكمي ، آقايان صانعي و كروبي را براي گشايش حسابي در بانك به نام حساب وجوه حاصله از اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي مامور فرمودند . پيش از اين دو نفر ، حجت‏الاسلام محمد موسوي خوئيني ، دادستان كل كشور ، اين ماموريت را برعهده داشت . )
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما