منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
راهنماي مراجع قضایی و انتظامی
سازمانها و ارگانهاي تابعه قوه قضائيه

نام واحد

حوزه رياست قوه قضائيه

نشاني

خيابان وليعصر(عج)-خيابان پاستور

تلفن

66405170

نام واحد

اداره كل دبيرخانه

نشاني

خيابان وليعصر(عج)-خيابان پاستور

تلفن

66468991

نام واحد

اداره كل روابط عمومي و تشريفات

نشاني

خيابان وليعصر(عج)- بن بست عزيزي

تلفن

4-66956662

نمابر

66483932

نام واحد

اداره كل امور عمومي و مالي

نشاني

خيابان وليعصر(عج)-بن بست عزيزي

تلفن

66468841

نمابر

88796701

نام واحد

اداره كل امور فرهنگي، اجتماعي

نشاني

خيابان وليعصر(عج)بالاتر از چهار راه امام خميني(ره)-پلاك 17

تلفن

66409922

نام واحد

دفتر امور بين الملل

نشاني

خيايان حافظ-روبروي دانشگاه امير كبير

تلفن

2-88809070

نمابر

2-88809071-22740893

نام واحد

دفتر سخنگوي قوه قضائيه

نشاني

خيابان طالقاني-ميدان فلسطين جنب كلينيك آلرژي-پ 1/110- طبقه دوم

تلفن

3-66957051

نمابر

66957054

نام واحد

حوزه معاون اول قوه قضائيه

نشاني

ميدان 15 خرداد ساختمان وزارت دادگستري

تلفن

33969121

نمابر

33969081

نام واحد

دفتر اصل 142

نشاني

خيابان وليعصر(عج)-خيابان آذربايجان – پلاك 12

تلفن

66950716

نام واحد

كميسيون نقل و انتقالات قضايي

نشاني

ميدان 15 خرداد-ساختمان وزارت دادگستري

تلفن

33969095

نام واحد

اداره كل امور نمايندگان قوه در دستگاه ها

نشاني

خيابان وليعصر(عج)-خيابان آذربايجان-پلاك 12

نام واحد

دفتر پيگيري طرحها و برنامه ها و هماهنگي بين دستگاه هاي مربوطه

نشاني

ميدان 15 خرداد-ساختمان وزارت دادگستري –طبقه 5

تلفن

66727776

نام واحد

حوزه نظارت قضايي ويژه

نشاني

خ وليعصر(عج)-بعد از چهارراه سميه-كوچه سخنور-جنب بانك ملت

تلفن

5-66345961

نام واحد

اداره كل عفو و بخشودگي و سجل كيفري

نشاني

خيابان خيام-كاخ دادگستري

تلفن

38581

نام واحد

اداره كل مشاوره قضايي

نشاني

خيابان وليعصر(عج)- خيابان آذربايجان-پلاك 12

تلفن

72-66405170

نام واحد

اداره كل تصفيه امور ورشكستگي

نشاني

خيابان سپهبد قرني-مجتمع قضايي شهيد بهشتي-طبقه هفتم

تلفن

88898023

نمابر

88898023

نام واحد

كانون كارشناسان رسمي دادگستري

نشاني

خيابان شريعتي-خيابان ظفر-بين نفت و مدرس-نبش خيابان فريد افشار

تلفن

9-22260686 – 22385300

نام واحد

اداره كل امور اداري و استخدامي

نشاني

خيابان 15 خرداد-ساختمان وزارت دادگستري

تلفن

39982890

نام واحد

اداره كل پشتيباني و خدمات رفاهي

نشاني

خيابان خيام كاخ دادگستري

تلفن

38581

نمابر

33112046

نام واحد

اداره كل فني و مهندسي

نشاني

خيابان حافظ-نبش خيابان سميه-ساختمان شماره 3 قوه قضائيه

تلفن

8-88809060

نمابر

88809063

نام واحد

اداره كل بودجه و تخصيص اعتبار

نشاني

خيابان 15 خرداد-ساختمان وزارت دادگستري

تلفن

39982890

نام واحد

اداره كل هماهنگي امور استانها

نشاني

پايين تر از ميدان فردوسي-خيابان شهيد تقوي-جنب البسكو

تلفن

66727776

نمابر

66700270

نام واحد

اداره كل گزينش قضات و كارمندان

نشاني

خيابان حافظ-نبش خيابان سميه-ساختمان شماره 3

تلفن

5-88808972

نمابر

نام واحد

اداره كل تشكيلات و برنامه ريزي

نشاني

خيابان 15 خرداد-ساختمان وزارت دادگستري

تلفن

9-33112001

نمابر

نام واحد

حوزه معاونت حقوقي و توسعه قضايي

نشاني

بزرگراه شهيد چمران-تقاطع خيابان سئول-خيابان شهيد كچويي-جنب مجتمع تفريحي و فرهنگي دشت بهشت

تلفن

39982890

نمابر

22092497

نام واحد

اداره كل امور حقوقي و اسناد

نشاني

خيابان حافظ-نبش خيابان سميه-ساختمان شماره 3

تلفن

88809072

نام واحد

اداره كل تدوين لوايح و برنامه ها

نشاني

بزرگراه شهيد چمران-تقاطع خيابان سئول –خيابان شهيد كچويي-جنب مجتمع تفريحي و فرهنگي دشت بهشت

تلفن

22091251

نمابر

22093685

نام واحد

مركز مطالعات توسعه قضايي

نشاني

بزرگراه شهيد چمران-تقاطع خيابان سئول خيابان شهيد كچويي-جنب مجتمع تفريحي و فرهنگي دشت بهشت

تلفن

22093680

نمابر

22093685

نام واحد

اداره كل امور مشاورين حقوقي و كارشناسان و مترجمين

نشاني

بلوار آفريقاي شمالي-كوچه گلفام-پلاك 15

تلفن

23055000

نمابر

22048868

نام واحد

حوزه معاونت آموزش قوه قضائيه

نشاني

خيابان شهيد مطهري-نبش كوچه سميه-روبروي دانشكده اميركبير ساختمان شماره 3

تلفن

40-88923633

نام واحد

حوزه معاونت آموزش قضات

نشاني

خيابان مطهري-خيابان تركمنستان-خيابان احمديان-بن بست آزادگان-ساختمان دادگستري

تلفن

88409966

نمابر

84099668

نام واحد

اداره كل آموزش كارمندان قضايي

نشاني

خيابان مطهري-خيابان تركمنستان –خيابان احمديان –بن بست آزادگان

تلفن

88409966

نمابر

نام واحد

اداره كل كارمندان اداري

نشاني

خيابان حافظ-نبش خيابان سميه-ساختمان شماره 3 – طبقه 9

تلفن

88910805- 9-88442102

نمابر

نام واحد

اداره كل برنامه ريزي و تدوين متون آموزشي

نشاني

خيابان حافظ-نبش خيابان سميه –ساختمان شماره 3

تلفن

40-88923633

نمابر

88894125

نام واحد

مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه

نشاني

خيابان 15 خرداد-پشت ساختمان وزارت دادگستري

تلفن

39982890

نمابر

نام واحد

محكمه عالي انتظامي قضات

نشاني

خيابان خيام-روبروي خيابان بهشت-كاخ دادگستري

تلفن

38581

نمابر

نام واحد

دادسراي انتظامي قضات

نشاني

خيابان خيام-كاخ دادگستري

تلفن

38581

نمابر

نام واحد

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

نشاني

خيابان خيام-ضلع شمالي پاركشهر-اول خيابان شهيد فياض بخش

تلفن

4-66709672 – 66701801

نمابر

66701029- 66704358

نام واحد

اداره كل ثبت و اسناد و املاك استان تهران

نشاني

خيابان شهيد مطهري-نبش خيابان جم-پلاك 262

تلفن

88305077-88305075

نمابر

نام واحد

اداره كل بازرسي استان تهران

نشاني

خيابان حافظ-خيابان جامي-كوي كسري

تلفن

6-66718551

نمابر

66719252

نام واحد

سازمان بازرسي كل كشور

نشاني

ميدان فردوسي-خيابان شهيد قرني-نبش طالقاني

تلفن

3-88321551 – 88321554

نام واحد

سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي

نشاني

خيابان شريعتي-دو راهي قلهك-روبروي ايستگاه يخچال

تلفن

7-22603065 - 22603070

نمابر

22603080

نام واحد

اداره كل زندانهاي استان تهران

نشاني

سعادت آباد-كوي فراز-نرسيده به اداره برق

تلفن

2-22123701

نمابر

22122700

نام واحد

سازمان پزشكي قانوني كشور

نشاني

خيابان خيام-خيابان بهشت

تلفن

4-55609071

نمابر

55619096

نام واحد

اداره كل پزشكي قانوني استان تهران

نشاني

خيابان خيام – خيابان بهشت

تلفن

55618668

نمابر

55616615

نام واحد

روزنامه رسمي

نشاني

خيابان خيام-خيابان بهشت-ساختمان روزنامه رسمي

تلفن

4-55602050

نمابر

55624504

نام واحد

دانشكده علوم قضايي

نشاني

خيابان انقلاب-اول پل كالج-خيابان خارك-پلاك 52

تلفن

66701827

نمابر

66738271

نام واحد

ديوان عالي كشور

نشاني

خيابان خيام-روبروي خيابان بهشت-ساختمان كاخ دادگستري

تلفن

38581

نمابر

33111925

نام واحد

دادستاني كل كشور

نشاني

خيابان خيام-روبروي خيابان بهشت-ساختمان دادستاني كل كشور

تلفن

38581

نمابر

33112760

نام واحد

ديوان عدالت اداري

نشاني

خيابان خيام-روبروي خيابان بهشت-ساختمان ديوان عدالت اداري

تلفن

8-55609031

نمابر

56528740

نام واحد

دفتر رسيدگي به شكايات مردمي قوه قضائيه

نشاني

خيابان شريعتي-بالاتر از پل رومي پلاك 1987

تلفن

4-22741001

نمابر

نام واحد

نشريه ماوي

نشاني

خيابان وليعصر(عج)-نبش خيابان پاستور-پلاك 6

تلفن

66405099

نمابر

66466127

نام واحد

مركز پاسخگويي ،توانمندسازي و خدمات الكترونيك قوه قضائيه

نشاني

خيابان ايرانشهر-خيابان آزادشهر-پلاك 52

تلفن

88812272 تلفن گويا:129

نمابر

88305578

نام واحد

كانون وكلاء دادگستري

نشاني

ميدان آرژانتين –ابتداي خيابان زاگرس-شماره 3(كدپستي 15149)

تلفن

88887167-88771340-88789972

نمابر

 
امتیاز دهی
 
 

آرشيو
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما