منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
راهنماي مراجع قضایی و انتظامی
دادگستري استانها

نام استان

كد شهر

تلفن

آذربايجان شرقي

0411

3306420

آذربايجان غربي

0441

2774977

ايلام

0841

39916

اصفهان

0311

5-6630121

اردبيل

0451

9-7722550

بوشهر

0771

7-2543225

كهگيلويه و بويراحمد

0741

8-2223587

كرمانشاه

0831

7-8220853

قم

0251

6-7722033

قزوين

0281

2225542-2225527

فارس

0711

7-2222314

سمنان

0231

7-3341276

لرستان

0661

5-2202071

زنجان

0241

4243891-4243038

سيستان و بلوچستان

0541

7-3213486

خوزستان

0611

1-3331050

خراسان جنوبي

0511

9-2222150

خراسان شمالي

0584

2222748-2222798

خراسان رضوي

0511

9-2222150

يزد

0351

2-6265051

هرمزگان

0761

1-2222060

همدان

0811

8354095-8256710

مركزي

0861

3-3661220

مازندران

0151

8-2212232

گيلان

0131

4-3228003

گلستان

0171

9-2222517

كردستان

0871

6-3227203

كرمان

0341

9-22031700

 
امتیاز دهی
 
 

آرشيو
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما