منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
راهنماي مراجع قضایی و انتظامی
دادگاه هاي انقلاب تهران و شهرستان هاي تابعه

 

نام واحد

دادگاه انقلاب اسلامي تهران

نشاني

خيابان شريعتي-نبش خيابان معلم

تلفن

5-88415111 و 88415233

نمابر

88415584-88415200

نام واحد

دادگاه انقلاب اسلامي كرج

نشاني

ميدان آزادگان-روبروي مجتمع ايثارگران –خيابان برقان

كد شهرستان

0261

تلفن

3-2506521-2506516-2506520

نمابر

2506519

نام واحد

دادگاه انقلاب اسلامي شهريار

نشاني

شهريار-شهرك اداري انديشه

كد شهرستان

0262

تلفن

3262888-3262777

نمابر

3228510

 
امتیاز دهی
 
 

آرشيو
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما