منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
سند راهبردي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
سند راهبردي
الف)سند راهبردي:  كليك كنيد


ب)اهداف راهبردي، عيني و سنجه هاي برنامه پنج ساله سازمان قضايي ن م (1394-1390):
كليك كنيد 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما