منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
آرمان و ارزش هاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
آرمان و ارزش های سازمان قضایی نیروهای مسلح

آرمان

 

آرمان سازمان قضايي نيروهاي مسلح، تحقق عدالت كيفري و پشتيباني از حقوق جامعه و افراد و دفاع از امنيت آنان، از راه مقابله با جرايم نظامي و انتظامي مي باشد

 

 ******************

 

ارزش ها

- رعايت اصول اخلاقي و حفظ كرامت انساني سرلوحه فعاليت هاي ما است.

- همواره مستلزم به حقوق شهروندي مراجعين مي باشيم.

- حفظ اسرار مردم و نيروهاي مسلح از مهمترين ارزش هاي سازماني ما است.

- تعامل سازنده با سازمان هاي ذي نفع در راستاي اجراي بهينه مأموريت ها از اهميت زيادي برخوردار است.

- ما همواره در تلاش هستيم تا روحيه همكاري، صميميت، وجدان كاري و نظم انضباط در امور سازماني ،گسترش يابد.

- نوآوري، خلاقيت، بهبود مستمر و ار تقاء مهارت هاي حرفه اي و تخصصي همواره مورد تأكيد سازمان مي باشد.

- ما معتقد به عدالتخواهي، قانون مداري، استقلال قضايي و برخورد منصفانه و مشفقانه هستيم.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما