منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
چشم انداز بيست ساله سازمان قضايي نيروهاي مسلح
چشم انداز 20 ساله سازمان قضايي نيروهاي مسلح

 سازمان قضايي نيروهاي مسلح در چشم انداز بيست ساله كشور، سازماني با ويژگي هاي ذيل خواهد بود:

- سازماني است مقتدر، قانونمند و عدالت محور در رسيدگي به تظلمات، تعديات و شكايات از نيروهاي مسلح.

- كارآمد و متخصص در كشف جرم و تعقيب مجرمين، محاكمه و صدور حكم.

- قاطع در اجراي مجازات.

- مورد اعتماد و ملجاء مردم.

- اثربخش در پيشگيري از وقوع جرايم.

-تحكيم بخش نظم و انضباط نيروهاي مسلح.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما