منوی اصلی
پیوندهای مهم
بخش
دسته بندی
عنوان
شماره نظریه
تاریخ صدور

عنوانشماره نظریهتاریخ صدور
منظور مقنن از وضع ماده۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری جرایمی است که به لحاظ آثار و تبعات سوءاجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش‌عمومی می‌گردد
7/95/7
1394/08/01
صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نیست
7/95/21
1395/01/30
در صورتی که مجازات جرمی دیه باشد از شمول ماده242قانون آیین دادرسی کیفری خارج است
7/95/22
1395/01/08
صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان از وظایف و اختیارات خاص وی است
7/95/45
1395/01/17
در صورتی که یگان پس از اخذ خسارت از شکایت صرف نظر کند، مجازات محکوم علیه قابل تخفیف است
7/34/360195
1394/11/04
قاضی دادسرا نمی‌تواند محکوم علیه را بدون حکم دادگاه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت کند
7/34/260190
1394/12/04
چنانچه محکوم علیه قبل از احضاریه به مرجع قضایی مراجعه کند و حاضر به پرداخت جزای نقدی شود، از معافیت تبصره 3 ماده529 ق.آ.د.ک،1392، بهره مند خواهد شد
7/34/260190
1394/12/04
احضاریه باید به امضاء قاضی برسد و از این حیث فرقی بین احضاریه در مرحله تحقیقات با سایر مراحل رسیدگی وجود ندارد
7/34/260192
1394/12/04
در جرم قتل چنانچه در نتیجه آراء صادره پنجاه درصد دیه به اولیاء دم تعلق گرفته باشد از موجبات اعاده دادرسی است
7/34/256331
1394/11/17
دعوای تقسیط جزای نقدی باید با ارائه دادخواست مطرح شود
7/34/256335
1394/11/17
تصمیم دادگاه در خصوص جزای نقدی در قالب حکم صادر می‌شود
7/34/256333
1394/11/17
بالا بودن جزای نقدی موجب افزایش حبس بدل از جزای نقدی از حداکثر قانونی نمی‌باشد
7/34/256334
1394/11/17
منظور از تضمین مناسب، مذکور در ماده 529 ق.آ.د.ک،1392، سپردن ضمانت متناسب با مبلغ جزای نقدی مورد حکم است
7/34/253518
1394/11/03
در جرایم درجه هفت و هشت، ضابطان باید گزارش جرایم مزبور را مستقیماً به دادگاه بدهند
7/34/253517
1394/11/03
در جرایم تعزیری درجه شش و هفت، در صورت عدم محکومیت به حبس، دادگاه تجدید نظر الزامی به دستورتعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین ندارد
7/34/253516
1394/11/03
12345678910...>>>
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما